Bedrijf uit Nederland emigreren

uw bedrijf uit Nederland verhuizen naar Denemarken

U heeft al een eigen bedrijf in Nederland en wilt deze graag meenemen naar Denemarken. Dit is mogelijk. U dient in Nederland te informeren naar de formaliteiten die noodzakelijk zijn voor de verhuizing kan geschieden. Hierbij kunt u denken aan de belastingdienst. U dient een attest te kunnen overleggen dat alle formaliteiten en handelingen in Nederland correct zijn uitgevoerd. In Denemarken wordt deze attest omgezet in een certificaat, waarna het bedrijf in Denemarken geregistreerd kan worden. 

Het is een complex geheel van wetten en regels waaraan u moet voldoen. Wij verwijzen u graag naar de juiste instantie. 

U kunt ook meer lezen op deze website

Deze site is echter alleen in het Deens te raadplegen. Zijn er echter vragen, stelt u ze gerust, ik kan u hierbij ondersteunen en de juiste weg wijzen.