Registratie

Registratie

Als u een staatsburger bent uit een ander EU land, een EEA land of Zwitserland, kan u in Denemarken verblijven op basis van de EU regelgeving. 

Als EU/EEA of Zwitsers staatsburger mag u ongehinderd in Denemarken verblijven voor de periode van maximaal 3 maanden, zonder dat u zich bij de Deense autoriteiten laat registreren. 

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in Denemarken te verblijven, te wonen of te werken, dient u een aanvraag voor EI verblijfsdocument (EU opholdsdokument) aan te vragen binnen 3 maanden nadat u er bent gaan wonen. 

Bent u geregistreerd werkzoekende, dan bent u verplicht de aanvraag voor het EU verblijfsdocument binnen 6 maanden nadat u in Denemarken bent komen te wonen, aan te vragen bij de Deense autoriteiten. Voor staatsburgers uit één van de andere Scandinavische landen geldt dit niet. Zij kunnen direct bij de gemeente waar ze gaan wonen, een burgernummer (CPR) aanvragen. 

U kunt een aanvraag doen voor een EU verblijfsdocument op basis van de volgende categorieën: 

  • als medewerker (dienstverband)
  • als student
  • als zelfstandige
  • als een persoon met voldoende geldelijke middelen
  • als een familielid van een EU/EEA of Zwitserse staatsburger

U kunt meer informatie over de diverse categorieën vinden op de website: www.nyidanmark.dk 

Deze is ook in het Engels te raadplegen. Hier kunt u ook alle relevante formulieren voor alle categorieën vinden. 

Er is een parate pagina op de website waar je informatie kunt vinden hoe je een aanvraag doet voor een EU verblijfsdocument. Hier vind u ook relevantie informatie welke formulieren u moet bijvoegen. Een stap-voor-stap wegwijzer is er te vinden, waar u duidelijkheid ontvangt over het indienen van een aanvraag. 

Deze website is het officiele portaal voor buitenlandse staatsburgers die naar Denemarken willen emigreren. 

Als u een aanvraag voor EU verblijf in Denemarken indient, wordt uw aanvraag verwerkt door de Deense autoriteit SIRI (Styrelsen for Internation Recruitement and Integration). 

De relevante Deense wetgeving is te vinden via de volgende link:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1457

De informatie op deze website is alleen in het Deens te raadplegen.