Boeking online advies gesprek

Boeken van uw online adviesgesprek

Een online adviesperk voert u met de oprichter, Alice Koning. Zij heeft jarenlange ervaring in het emigratieproces en heeft al meerdere mensen, families geholpen in hun emigratieproces. Het online adviesgesprek is voor u dé manier om een gesprek over uw eigen ingebrachte thema’s te voeren en voor u de meest bruikbare informatie in uw emigratieproces te krijgen. 

Het online adviesgesprek bestaat uit minimaal een uur. Hierbij is het eerste kwartier een kennismaking. Mocht u niet verder willen met het gesprek kunt u kosteloos het gesprek afbreken. 

Heeft u de indruk dat u langer tijd nodig heeft voor uw gesprek, kunt u dit aangeven in het commentaar veld. Mocht ik vooraf de indruk hebben dat het gesprek langer zal duren, zal ik u daarover berichten en kunt u aangeven of u hiermee akkoord bent. 

Uurtarief 437,50 dkk  wat ongeveer gelijk staat aan  € 56,88.  Tarief is inclusief 25 % BTW/moms wat in Denemarken gerekend wordt. De factuur dient in Deense kronen te worden betaald.