Vertalingen

Vertalingen

De meeste emigranten die ik begeleid hebben hulp nodig bij diverse vertalingen. Dit kan bijvoorbeeld het vertalen van bouwtechnische rapporten van woningen zijn of een vacaturetekst. Niet alleen het vertalen zelf verzorg ik; ik zorg ook voor een goede terugkoppeling waarbij we eventueel via een online ontmoeting de documenten doorspreken. Zo weet je altijd waar je aan toe bent en ontstaan er geen misverstanden. 

De ervaring heeft geleerd dat er nogal eens misverstanden ontstaan in het contact met de Denen als toekomstige emigrant. Ook al kunnen zowel jij als de Deen waar u contact mee heeft, goed Engels, er kunnen snel problemen ontstaan. Niet altijd omdat men niet de juiste vertaling heeft van een woord of zin, maar ook cultuurgebonden kan een woord of zin anders opgevat of bedoeld zijn. 

Zelfs als we dezelfde taal spreken, verstaan we elkaar soms niet. Laat staan als we allen een andere moedertaal hebben. Een eenvoudige uitspraak, een begrip, een vraag kan volledig anders worden geïnterpreteerd. Het is maar vanuit welke context/cultuur/referentiekader je kijkt en spreekt. 

De taal barriere vormt som een groot struikelblok bij de voorbereidingen op een emigratie naar Denemarken. Elkaar begrijpen, gaat veel dieper, en heeft niet enkel met taal te maken. 

Voor bepaalde documenten is een beëdigde vertaling nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geboorteaktes, trouwaktes, echtscheidingsdocumenten, testamenten, diploma’s, getuigschriften, gerechtelijke uitspraken. Een beëdigde vertaling verschilt van een normale vertaling die ik voor u kan verzorgen doordat de brontekst onlosmakelijk aan de betreffende vertaling is gehecht en er een verklaring bij gaat waarin de vertaler verklaard dat de inhoud van de brontekst overeenkomt met de vertaling. De overheid eist som dat de te vertalen documenten zijn of worden voorzien van een apostille om de authenticiteit ervan te waarborgen. 

Legalisatie is een procedure om officiele documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort. Voor legalisatie dient u bijv. een afslacht van een geboorteakte, huwelijksakte, akte van overlijden, te laten vertalen door een beëdigde vertaler. 

Diploma’s en getuigschriften moeten voor het vertalen worden voorzien van een apostille. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diploma’s of getuigschriften die u erkend wilt hebben in Denemarken. Dit is bijv. het geval als u wilt gaan werken als verpleegkundige in de zorg. Om een autorisatie aan te kunnen vragen dient u het document beëdigd vertaald te hebben en dient deze te zijn voorzien van een apostille voordat u deze naar de Deense autoriteiten kunt zenden voor goedkeuring. 

Het zijn vaak omslachtige procedures, die ook nog een kostbaar kunnen zijn. Ik kan u ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie of documenten beëdigd vertaald moeten worden en wanneer een apostille noodzakelijk is. Ook heb ik goede contacten met diverse beëdigde vertaler, die indien nodig kunnen worden aangewend.