Woning kopen

Woning kopen in Denemarken

In Denemarken gelden aparte regels als u een woning, bouwgrond, vakantiehuis of ander onroerend goed wilt aankopen. Deze regels zijn van toepassing ongeacht het soort gebruik van het onroerend goed (permanente of niet permanente bewoning). 

Dit betekent dat u geen toestemming nodig bent van de Deense autoriteiten als u:

  • in Denemarken woont
  • reeds 5 jaar in Denemarken hebt gewoond

Wat betekent dat nu? Als u kunt aantonen dat u een woning permanent gaat bewonen, heeft u geen toestemming van de Deense autoriteiten nodig (eerste punt). Hierbij wordt er van uitgegaan dat u permanent in Denemarken van plan bent te wonen, te werken of te studeren. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat u de Deense taal gaat leren bijvoorbeeld. 

Als u ten minste 5 jaar in Denemarken heeft gewoond wordt gebruikt gemaakt van de gegevens in het Deense persoonsregister. U hoeft geen 5 opeenvolgende jaren in Denemarken gewoond te hebben. 

Als u niet aan één van bovenstaande punten voldoet, dient u bij de Deense autoriteiten toestemming te verkrijgen om onroerend goed in Denemarken te kunnen aankopen. 

Een permanent verblijf in Denemarken betekent dat u geregistreerd bent in het Deense persoonsregister (CPR) als zijnde woonachtig. 

Als u een EU/EEA staatsburger of Zwister staatsburger bent kunt u volgens de EU regelgeving in aanmerking komen voor een verblijfsdocument zonder dat u nog andere toestemming aanvraagt. Meer informatie kunt u vinden onder de pagina registratie. 

Onder niet permanent verblijf worden de vakantiewoningen verstaan. Hier woont u niet op permanente basis en staat u niet ingeschreven in het Deense persoonsregister (CPR). Om een vakantiewoning voor niet permanent verblijf te kunnen aankopen, dient u een aanvraag bij de Civilstyrelsen te doen. Hier vraagt u om toestemming. U kunt echter alleen toestemming ontvangen als u sterke banden heeft met Denemarken. Een factor die zwaarwegend is, is dat u kunt aantonen dat u de afgelopen jaren de meeste vakanties in Denemarken heeft doorgebracht. Bijvoorbeeld, als u de afgelopen jaren ieder jaar een week in Denemarken de vakantie heeft doorgebracht, wordt dit beoordeeld als zijnde een zwaarwegende factor om toestemming te verlenen. 

Er zijn echter ook andere factoren die mee worden gewogen in de beoordeling. 

  • uw familiebanden met Denemarken
  • uw culturele band met Denemarken
  • uw band met de woning die u wilt aankopen

Er wordt geen algemene vergunning verleend voor het aankopen van onroerend goed voor niet permanente bewoning. Er wordt door de Civilstyrelsen een voorafgaande toestemming verleend die gedurende 3 jaar geldig is. Als u een (vakantie)woning heeft gevonden die u wenst te kopen, dient u de Civilstyrelsen hierover in te lichten. U ontvangt dan de officiele toestemmingsverklaring.