Lonen en belasting

Inkomstenbelasting

Net als in andere landen, is het thema belasting in Denemarken een complexe aangelegenheid. 

Ieder jaar is in november de voorlopige berekening inkomstenbelasting beschikbaar. Hier kunt u lezen wat de te verwachten inkomsten zijn voor het komende jaar, waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Ook  kunt u hier lezen hoeveel procent inkomstenbelasting uw werkgever voor u inhoudt van uw inkomen. Als uw financiële situatie verandert kunt u de voorlopige berekening zelf wijzigen zodat u zeker weet dat u voldoende inkomstenbelasting betaald gedurende het hele jaar. Als u wijzigen aanbrengt, betekent dit automatisch dat uw belastingkaart wijzigt en wordt dit doorgegeven aan uw werkgever of andere betalende instantie van uw inkomen. 

Uw definitieve aanslag inkomstenbelasting kunt u in maart het opvolgende jaar ontvangen. Hier kunt u de totalen zijn van de ingehouden loonbelasting, uw inkomen, uw aftrekposten en uw toeslagen. U kunt wijzigingen doorgeven voor 1 mei. 

Aan het einde van de brief kunt u lezen of u geld terug ontvangt of dat u moet bijbetalen. Als u in aanmerking komt voor teruggave van teveel betaalde belasting, ontvangt u automatisch het berekende bedrag op uw rekening. 

 

Gaat u in Denemarken voor een werkgever werken, dan vraagt deze automatische een belastingkaart voor u aan. U wordt hiermee geregistreerd in het Deense belastingsysteem die een berekening maakt van uw inkomstenbelasting. Indien nodig kunt u dit ook zelf aanvragen bij de Deense belastingdienst. 

U heeft Mit-ID nodig voor het kunnen wijzigen van gegevens in het Deense belastingsysteem. Dit is een digitale handtekening in Denemarken. Net als Digi-D in Nederland. Het wordt gebruikt voor het inloggen bij internetbankieren en bij diverse Deense overheden. U gebruikt uw Mit-ID voor het inloggen bij diverse zelfhulp diensten die we in Denemarken kennen. Via de gemeente waar u gaat wonen, kunt u hulp ontvangen bij het aanvragen van Mit-ID. 

De Deense belastingdienst is zeer behulpzaam en is telefonisch goed bereikbaar. Zij staan u ook graag in het Engels te woord als u nog geen Deens kan spreken en verstaan. Het telefoonnummer is (0045)72 22 18 18. 

De meeste procedures en informatie over belastingen in Denemarken is digitaal. Via een zelfhulp systeem (TastSelv). Dit betekent dat de meeste belastingbetalers geen aangifte hoeven te doen, als alle relevante informatie juist is ingevuld. Enkel een digitale handtekening via Mit-ID is dan noodzakelijk. 

Wat als u nog inkomen of vermogen uit Nederland ontvangen?

Nederland heeft met Denemarken een verdrag gesloten ter voorkoming van dubbele belasting op inkomen en vermogen. Als u belastingplichtig bent in Denemarken, bent u verplicht om ook uw buitenlandse inkomen en/of vermogen op te geven bij de Deense belastingdienst. 

Dit kan inhouden dat u in beide landen wordt aangeslagen. Om te voorkomen dat u dubbel belasting betaald, heeft Denemarken afspraken met Nederland gemaakt. U kunt hierover meer informatie bij de belastingdienst Nederland aanvragen. De categorieën kunnen verschillend belast worden. Denk hierbij aan bij. rente die u ontvangt uit Nederland, een pensioen, dividend, een verkochte woning of juist een woning die u nog in bezit heeft in Nederland. 

De Deense belastingdienst heeft een service beschikbaar waarin u een aanvraag kunt doen om uw eigen unieke persoonlijke situatie te beoordelen. Deze dienst kost 400 DKK en heeft een antwoordtijd van tussen de 3 en 6 maanden. 

Lonen in Denemarken

Het gemiddelde loon in Denemarken is hoog vergeleken met omringende landen. In de Deense statistiek is te vinden dat een werknemer in Denemarken gemiddeld 265 DKK (34,45 euro) per uur verdiende. Ook is hier te lezen, dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe hoger het uurloon. Ter vergelijking is in de Nederlandse statistieken te vinden dat het gemiddelde uurloon op 24 euro lag in 2021. 

Wat betreft de werkloosheid in Denemarken is deze van januari naar februari  ongeveer gelijk gebleven en ligt nu op een percentage van 2,8 %.  Ter vergelijking lag dit in het laatste kwartaal van 2022 in Nederland op een percentage van 3,6 % (CBS).