Pensioen

Uw pensioen in Denemarken

Emigreren naar het buitenland heeft zowel invloed op de opbouw- als op de uitkeerfase van uw pensioen. Het pensioen in Nederland bestaat uit drie zogenaamde pijlers: de AOW, het opgebouwde pensioen via uw werkgever en aanvullend pensioen ook wel lijfrente genoemd. 

Wanneer u in Nederland werkt, bouwt u automatisch uw AOW op. Gaat u naar het buitenland verhuizen dan stopt dit en wordt de AOW met 2 % gekort ieder jaar dat u niet meer verzekerd bent. Wilt u dit voorkomen, dan kunt u contact met de Sociale Verzekerings Bank opnemen om na te gaan of u de premie door kunt blijven betalen naar verhuizing naar het buitenland. 

De tweede pijler die wordt opgebouwd via uw werkgever komt te vervallen als u bij een Deense werkgever in dienst komt. Uw opgebouwde pensioen blijft in Nederland staan, totdat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft. 

De laatste pijler is de lijfrente. Dit is een complexe materie en er zijn speciale regels omtrent het kunnen meenemen van dit deel. Wij adviseren u contact op te nemen met uw verzekeringsagent die u hierover zorgvuldig kan adviseren. 

Gaat u verhuizen naar het buitenland nadat u de pensioengerechtigde leeftijd heeft? 

Nederland heeft een verdrag met Denemarken gesloten. Daardoor kunt u uw pensioen en AOW in Denemarken ontvangen. Hierbij moet u echter oppassen voor de dubbele belasting. U wordt naar alle waarschijnlijkheid in beide landen belast. Hiervoor kunt u bij de belastingdienst een (gedeeltelijke )vrijstelling aanvragen. Het uitkeren van een lijfrentepolis in het buitenland is niet zo gemakkelijk. Er zijn maar weinig aanbieders die hiertoe de mogelijkheid bieden. 

Hier heeft u de keuze van het afkopen van uw lijfrentepolis. Bedenk dan wel dat u naast de verschuldigde inkomstenbelasting ook een boete moet betalen. 

 

Pensioenopbouw in Denemarken

In Denemarken kun je als uitgangspunt pensioen ontvangen als je Deens staatsburger bent. Er zijn echter uitzonderingen:

  • als u minstens 10 jaar in Denemarken woonachtig bent geweest in de periode van dat u 15 geworden bent tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
  • als u vluchteling bent
  • als u EU staatsburger bent

In Denemarken heeft u recht op volledig pensioen als u tenminste 40 jaar in Denemarken woonachtig bent geweest. Bent u minder lang woonachtig in Denemarken dan ontvangt u een zogenaamd deelpensioen in Denemarken. Bijv. als u 20 jaar in Denemarken hebt gewoond, ontvangt u 50% van het totale pensioen wat u in Denemarken zou ontvangen. 

Het Folkepension in Denemarken bedraagt momenteel (2023):

  • voor alleenstaanden 14.439 dkk per maand
  • voor samenlevenden of gehuwden 10.657 dkk per maand

Beide bedragen zijn brutobedragen, waar de belasting dus nog af moet.