Sociale zekerheid

Sociale zekerheid in Denemarken

Wat betekent sociale zekerheid in Denemarken? 
Het betekent dat u naar een huisarts kunt gaan en behandeling kunt krijgen in het ziekenhuis in Denemarken. En dat u hierbij rechten kunt ontlenen aan de Deense regelgeving wat betreft pensioen, ziekte-uitkering, arbeidsongevallen, verschillende vormen van uitkeringen als u kinderen heeft, etc. 
Als u EU staatsburger bent en in Denemarken volledig belastingplichtige bent, kunt u net als de Deense staatsburger terugvallen op de sociale zekerheden in Denemarken.
 
De sociale zekerheid in Denemarken wordt betaald door de werkgevers die een verplichte sociale bijdrage dienen te betalen.  
In Denemarken vormen de sociale bijdragen een zeer bescheiden aandeel in de totale belastingheffing in tegenstelling tot andere landen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Denemarken al decennia lang een opinie heeft om de werkgevers- en werknemersbijdragen niet  uit te putten om een universele toegang tot de sociale voorzieningen te waarborgen.