Elementor #1483

Registratie in Denemarken voor EU/EEA inwonenden

Registratie

Wie kan zich registreren in Denemarken op basis van de EU regelgeving?

Als u een burgerschap bent van een EU land, een EEA land of Zwitserland, kunt u zich registreren in Denemarken onder de voorwaarden die gelden voor EU regelgeving. 

U kunt zich ook laten registreren in Denemarken onder de voorwaarden die gelden voor EU regelgeving als u een familielid bent van een EU/EEA of Zwitserse burger. Hiervoor hoeft u zelf geen EU/EEA of Zwitsers burgerschap te hebben. 

Wanneer dient u zich te registreren als EU burger?

Als een EU/EEA of Zwisters ingezetene mag u in Denemarken verblijven voor de duur van 3 maanden zonder dat u zich registreert bij de Deense autoriteiten. 

Als u van plan bent om langer dan deze 3 maanden te verblijven, moet u een aanvraag voor EU verblijfsvergunning aanvragen bij de Deense autoriteit binnen 3 maanden vanaf de datum dat u Denemarken bent binnengekomen. 

 

Als u werkzoekende bent, bent u verplicht zich te laten registreren bij de Deense autoriteit binnen 6 maanden nadat u Denemarken bent binnengekomen. Als u een inwoner bent van Noorwegen, Zweden, Finland of IJsland hoeft u geen aanvraag voor registratie volgens de EU regels te doen omdat een inwoner van de Scandinavische landen het recht hebben om zonder deze registratie in Denemarken te mogen verblijven. U dient wel contact op te nemen met de burgerservice van de gemeente waar u zich gaat vestigen, om daar rechtstreeks een CPR nummer aan te vragen. 

U kunt 

Op basis van welke voorwaarden kunt u een aanvraag doen voor registratie volgens de EU regelgeving?

U kunt een aanvraag doen bij de Deense autoriteiten voor een verblijfsvergunning op basis van de volgende categorieën:

  • als medewerker
  • als student
  • als een persoon met voldoende geldelijke middelen
  • als een zelfstandige
  • als een gedetacheerde dienstverlener voor een EU-bedrijf
  • als een familielid van een EU/EEA of Zwisterse burger

U kunt meer lezen over de aanvraag op basis van deze categorieën op www.nyidanmark.dk. De site is ook in het Engels te raadplegen. 

Hoe vraag ik een verblijfsvergunning aan in Denemarken op basis van de EU-regelgeving?

U kunt alle informatie en benodigde formulieren vinden voor alle categorieën op de website www.nyidanmark.dk. 

Een aanvraagformulier is via deze website te downloaden en ook de informatie die u nodig bent per categorie is hier te lezen. Hier kunt u stap voor stap lezen wat u nodig bent. De website is het officiele portaal voor buitenlanders die Denemarken willen bezoeken, er willen werken of er willen wonen. 

Uw aanvraag zal worden behandeld door de Deense autoriteit SIRI.