Belasting deel 3

Bedrijf belasting

Belasting eigen bedrijf

Als je een eigen bedrijf hebt geregistreerd, legt de belastingdienst automatisch een bedrijfsdeel bij je jaaropgave. Hier dien je bijvoorbeeld zaken in te vullen als winst en verlies. Dit bedrijfsdeel wordt ook wel informatieformulier (oplysningsskema) genoemd. 

Dit formulier gebruik je ook:

  • Als je buitenlandse inkomsten of onroerend goed hebt
  • Als je je woning hebt verhuurd, waar je zelf niet in woont
  • Als je kunstenaar bent en onder de speciale inkomstenvergoedingsregeling (indkomstudligningsordning) valt
  • Als je een gespreid inkomstenjaar hebt
  • Als je aandelen bezit, die niet onder de aandelen regels vallen

Heb je je eigen bedrijf geregistreerd als zijnde een ApS of een A/S dan moet je het jaarresultaat aangeven in de omgeving die TastSelv heet. De registratie wijkt af van wat je voor een eenmansbedrijf of andere mindere persoonlijke zelfstandige rechtsvorm doet.

Het informatieformulier (oplsyningsskema) kan je vanaf midden maart vinden op je persoonlijke omgeving. Je moet uiterlijk het formulier hebben ingevuld en ingeleverd 1.juli. Alleen in speciale situaties kun je een aanvraag doen om de uiterste datum van inleveren te verlengen.

Als je de gegevens niet hebt ingeleverd voor de uiterste datum, ben je de belastingdienst 200 dkk verschuldigd voor iedere dag dat je te laat bent, tot een max hoogte van 5000 dkk totaal. Mocht je belastingplichtige inkomsten niet hoger zijn dan een bepaalde norm (2023: 568.900 dkk) dan geldt dagelijkse boete van 100 dkk per dag met een max. hoogte van 2500 dkk totaal. Alleen in speciale situaties kun je worden vrijgesteld van deze boete. Geef deze situatie dan aan en complementeer met de benodigde documentatie.

Voordat je het bedrijfsresultaat kan invullen op het informatieformulier, moet je de jaarlijkse boekhouding voor het jaar sluiten. Uit deze resultaatrekening komen de gegevens die je moet invullen op het informatieformulier.

De belastingdienst heeft op haar website zowel videomateriaal als schema’s die je kunnen helpen met het voeren van een financiele boekhouding en het vinden van de juiste gegevens. Ook heeft iværksætterDanmark mogelijkheden voor het volgen van cursussen hierin.

Als je het jaar waarop de jaarrekening gebaseerd is, het bedrijf hebt opgeheven of verhuurd, etc dan moet je ook de gegevens inleveren. De winst en-of verlies gegevens moet je meenemen in de jaaropgave (Årsopgørelsen). Ook geef je aan dat je bedrijf opgeheven is. Denk dan ook aan dat je bedrijf afgemeld is in het CVR register via indberet.virk.dk.

Je betaalt lopende belasting in je bedrijf, door een verwachte winst of verlies aan te geven op de vooraangifte (forskudsopgørelsen). Je moet belasting betalen van de verkoop (facturen), ook als je het geld niet hebt ontvangen. Zo weet je zeker dat je de belasting gedurende het jaar wordt betaald.

Mocht je economische situatie zich veranderen, kun je dit wijzigen op je vooraangifte. Hoe meer precies je dit doet, hoe groter is de kans dat je geen restant hoeft te betalen aan de belastingdienst.

In maart het daaropvolgende jaar vul je de uiteindelijke cijfers in uit je jaarrekening en hoor je van de belastingdienst of je nog moet bijbetalen of dat je iets terugkrijgt.

Alle informatie is ook te vinden op de website van de belastingdienst www.skat.dk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *