Online gesprek

Er kan een online gesprek geboekt worden waar u zelf de thema’s van het gesprek bepaald. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om het invoeren van een auto, het starten van een eigen bedrijf of om het vertalen van documenten.

Er kan gebruik gemaakt worden van teams of zoom om het online gesprek te voeren. Voordat het gesprek plaatsvind stuurt u ter voorbereiding de thema’s waar u het over wilt hebben naar het mailadres info@wonen-leven-denemarken.nl

De kosten voor een adviesgesprek zijn het eerste kwartier gratis, gezien de ervaring heeft geleerd dat hier vaak de kennismaking plaatsvindt. Mocht u het gesprek niet verder willen voeren na deze kennismaking, worden er geen kosten in rekening gebracht. Na het eerste kwartier zijn de kosten 45 euro (350 dkk) per uur. We factureren per verstreken kwartier nadat het gesprek heeft plaats gevonden. Voorbeeld: duurt het totale gesprek 45 minuten, rekenen we 22,50 euro (175 dkk).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *