Volmacht of levenstestament?

Al eens nagedacht over een volmacht?

U bent verhuisd naar Denemarken. Hebt u wel eens nagedacht over het maken van een levenstestament oftewel fremtidsfuldmagt? Best goed om eens bij stil te staan, hoe dit geregeld is in uw nieuwe land.

Een “fremtidsfuldmagt”  is een volmacht die in de toekomst in werking kan treden als u ziek wordt of verzwakt raakt en niet meer in staat bent om zelf voor uw financiële of persoonlijke zaken te zorgen. U kiest zelf wat een “fremtidsfuldmagt” moet bevatten.

Hoewel u de “fremtidsfuldmagt” vandaag aanmaakt, kan deze pas in werking treden en effectief worden als u niet langer uw zaken kunt behartigen op de gebieden die onder de volmacht vallen. Dit kan gebeuren als u op een dag ziek wordt, mentaal verzwakt raakt of iets dergelijks.

Een “fremtidsfuldmagt” is een vrijwillig alternatief voor een gewone volmacht en voor het onder curatele staan.

U kunt een “fremtidsfuldmagt” aanmaken als je 18 jaar of ouder bent en in staat bent om redelijk te handelen. Dit betekent dat u de consequenties van het opstellen van een “fremtidsfuldmagt” moet kunnen begrijpen. U kunt bijvoorbeeld geen “fremtidsfuldmagt” opstellen als u onder curatele staat.

U kunt een “fremtidsfuldmagt” geven aan één of meerdere personen die u  zelf aanwijst. Als of wanneer de “fremtidsfuldmagt” in werking treedt, bijvoorbeeld omdat u ziek wordt, zijn deze personen zogenaamde “fremtidsfuldmægtige”. 

U bent zelf de volmachtgever.

In principe kunt u elke persoon als volmachthouder kiezen. Op het moment dat de “fremtidsfuldmagt” in werking treedt, mag de “fremtidsfuldmægtige” niet:

 • jonger zijn dan 18 jaar
 • onder curatele staan
 • zelf een “fremtidsfuldmagt” hebben opgesteld die in werking is getreden.

Als u meerdere “fremtidsfuldmægtige” kiest: Als u ervoor kiest om meerdere “fremtidsfuldmægtige” te hebben, kunt u beslissen of zij:

 • gelijkwaardige volmachthouders zijn, wat betekent dat zij ieder afzonderlijk namens jou kunnen handelen, en of ze gezamenlijk moeten handelen of elk hun eigen gebied moeten beheren
 • subsidiaire volmachthouders zijn, wat betekent dat secundaire volmachthouders moeten optreden als de primaire volmachthouders zich moeten terugtrekken.

Hoewel u nu niet ziek bent, kan een toekomstvolmacht relevant voor u zijn. Op deze manier kunt u uw toekomstige financiële en/of persoonlijke zaken veiligstellen voor het geval u een ongeluk krijgt of op een dag getroffen wordt door een ernstige ziekte of mentale achteruitgang, zoals dementie.

Door een “fremtidsfuldmagt”op te stellen, kunt u als volmachtgever zelf kiezen wie u moet vertegenwoordigen als u in de toekomst niet langer in staat bent om uw financiële en/of persoonlijke zaken te beheren.

Eén van de voordelen van het opstellen van een “fremtidsfuldmagt”, in tegenstelling tot een gewone volmacht, is dat het een formele en wettelijk gereguleerde regeling betreft. De regeling houdt onder andere in dat de “fremtidsfuldmagt” openbaar wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over de volmachtsrelatie voor zowel u als volmachtgever, uw volmachthouder(s) en derden, zoals uw bank. Omdat de “fremtidsfuldmagt” openbaar toegankelijk wordt, is er zekerheid dat deze naar behoren functioneert.

Een ander voordeel is dat de “fremtidsfuldmagt” ook persoonlijke zaken kan omvatten, bijvoorbeeld als u hulp van de overheid moet aanvragen voor zorg.

 

 

 

Hoe stelt u een "fremtidsfuldmagt" op?

Het opstellen van een “fremtidsfuldmagt” bestaat uit twee stappen:

 1. Registratie met MitID: Met behulp van MitID moet de volmacht worden ingevoerd in het digitale register voor “fremtidsfuldmagt”  via www.tinglysning.dk. Bij het opstellen moet u beslissen welke gebieden de volmacht moet dekken en de tekst zelf formuleren. Er zijn geen voorbedrukte formulieren in het digitale invoerschema, dus de tekst voor de “fremtidsfuldmagt” moet klaar zijn voordat u begint met invoeren.

  In de bijlagen bij de handleiding van het Ministerie van Justitie over “fremtidsfuldmagt” zijn voorbeelden van concepten voor toekomstvolmachten te vinden. Deze zijn onderverdeeld in:

  • “Volmacht voor alle persoonlijke en financiële zaken”
  • “Volmacht voor alle persoonlijke zaken”
  • “Volmacht voor alle financiële zaken”
  • “Volmacht voor één of meer specifieke zaken”.

  De handleiding van het Ministerie van Justitie inclusief voorbeelden kan worden gedownload via de website van Ældre Sagen op het volgende adres: www.aeldresagen.dk/jm-fremtidsfuldmagt en mag vrij worden gekopieerd.

 2. Ondertekening bij de notaris: Uiterlijk een half jaar na de invoer/registratie moet men de “fremtidsfuldmagt” ondertekenen voor een notaris door persoonlijk te verschijnen bij de lokale rechtbank. Dit kost 300 DKK aan griffiekosten. Let op: Als men niet binnen 6 maanden na de digitale invoer via www.tinglysning.dk bij de notaris verschijnt, vervalt de volmacht en wordt deze verwijderd uit het registratiesysteem.

  De notaris controleert de identiteit door middel van een identiteitsbewijs met foto (paspoort of rijbewijs – het maakt niet uit of het paspoort of rijbewijs is verlopen), of men redelijkerwijs in staat is de volmacht op te stellen, en of het opstellen van de toekomstvolmacht uw eigen wens is. Hierna is de volmacht formeel opgesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *