Werken in de zorg in Denemarken

woman, doctor, surgeon-2141808.jpg

Werken in de zorg in Denemarken

De gemeenten staan voor een grote uitdaging die steeds meer acuut dreigt te worden, als het gaat om het kunnen krijgen van gekwalificeerd personeel in de ouderenzorg. Dit wordt alleen maar groter in de toekomst.

De gemeente Kopenhagen heeft een manier gevonden om meer mensen een opleiding tot assistent (SOSU) te laten starten. Hier bieden ze namelijk studenten die Deens als tweede taal hebben, een goede mogelijkheid tot het leren van de Deense taal als onderdeel van hun praktijk. De gemeente is hier in april 2021 mee gestart en tot nu toe heben 424 studenten van het aanbod gebruik gemaakt. Ongeveer 7,5 % van deze studenten is gestopt met de opleiding. Om te vergelijken: het normale percentage wat stopt is 37 %. Dat betekent dus dat er veel minder studenten uitvallen en het vasthouden van de studenten makkelijk is met het aanbod.

Nu wil de gemeentelijke vakverening (KL) dit uitbreiden naar de rest van het land.

Minister van onderwijs (Mattias Tesfaye) is niet afwijzend over dit idee en denkt dat de regering prioriteit geeft aan dit projekt. 

In de documentair van DR “Med livet i hænderne” kan je zien hoe er gewerkt wordt in het Rijksziekenhuis in Kopenhagen.

Kopenhagen heeft een aantal E-læring programma’s opgezet voor zorgpersoneel. Het gaat hier met name om vaste uitdrukkingen gerelateerd aan de zorg. Ook vakinhoudelijke kennis komt aan de orde.

https://uddannelse.kk.dk/for-elever/dit-oplaeringsforloeb/sosu/sprogstoette-i-oplaeringen/bedre-til-fagsprog

Er is ook een groot tekort aan verpleegkundig personeel in Denemarken. Op verschillende plaatsen kunnen ze niet meer de verpleegkundige zorg bieden die de burger nodig heeft. Volgens een analyse die de Deense Proffessieschool heeft laten uitvoeren, is de verwachting dat er 8.200 verpleegkundigen tekort komen in het jaar 2030. De komt door verschillende oorzaken, w.o. meer ouderen en zieken en minder mensen die zich aanmelden voor een verpleegkundige opleiding.

Lees hier de gehele analyse: https://xn--danskeprofessionshjskoler-xtc.dk/wp-content/uploads/2021/07/Faktaark-Danmark-vil-mangle-mere-end-8000-sygeplejersker-i-2030.pdf

Er zijn boeken geschreven voor zorgpersoneel. Kijk eens op de volgende website:

https://sygehusdansk.dk/#koeb

Voor de mensen uit Nederland die een diploma in de zorg hebben en willen werken in Denemarken:

  1. Laat je diploma’s en cijferlijsten vertalen door een erkende vertaler
  2. Als je niet weet waar je huidige diploma in Denemarken mee te vergelijken is kun je het laten waarderen door het ministerie van Onderwijs en Onderzoek. Stuur het vertaalde materiaal met andere vereiste documentatie naar het ministerie van onderwijs en onderzoek. https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/faa-vurdering/blanket-alm Dit kan digitaal via PDF bestanden. Het is een gratis dienst.
  3. Als je berpoepsaanduiding overeenkomt met een van de in het autorisatieregister genoemde beroepen staat, dien je via Styrelsen for Patientsikkerhed een autorisatie aan te vragen. Dit geldt bijv. voor verpleegkundigen, assistenten, tandartsen, osteopaten, vroedvrouwen, en nog veel meer. Op de website van de styrelsen is meer te lezen. https://stps.dk/sundhedsfaglig/autorisation/soeg-autorisation/social-og-sundhedsassistent/social-og-sundhedsassistent-uddannet-i-norden-eu-eller-eoes De kosten zijn iets meer dan 300 dkk. De behandelingstijd is ongeveer 4 maanden, dus begin op tijd.
  4. Als je autorisatie is afgerond en je hebt een positief antwoord ontvangen mag je werken in Denemarken met je opleiding. Je kunt nu op zoek naar een baan in de zorg in Denemarken.
  5. Voor veel banen in de gezondheidszorg wordt verwacht dat je een zekere mate van Deens kunt spreken, lezen en verstaan. Er wordt bijv. voor verpleegkundigen, artsen en assistenten gevraagd naar het deense niveau 3.

Mijn eigen persoonlijke ervaring die ik heb met werken in de zorg in Denemarken, dat het best veeleisend is wat betreft de taal. Je moet beschikken over een hoge dosis taalbegrip om bijv. als verpleegkundige goed uit de voeten te kunnen. Bellen met andere disciplines vond ik in het begin een drama. En dan met name als het ging om het doorgeven van een status van een patient. Ik had een notitieboekje bij me en schreef daar veel in op. Ook maakte ik het de desbetreffende discipline duidelijk, dat als deze het niet verstond, dit moest aangeven. Ik had wel goed geleerd om via verschillende wegen hetzelfde te kunnen vertellen. Dit heeft mij enorm geholpen.

Het is ook hier in Denemarken hard werken als verpleegkundige, maar ik merk dat er hier meer tijd is voor de patienten dan dat ik dat in Nederland had. Het maakt natuurlijk ook uit waar je precies werkt. Op het moment ben ik nog enkele diensten aan het werk als palliatief verpleegkundige in een Hospice. Deze filosofie staat mij bijzonder goed aan. De patient staat hier centraal en er is goed ruimte voor vakinhoudelijke sparring met collega´s en de andere disciplines.   

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *